Mielenterveyden hoidon yhteiskehittäminen: MEDIFIED pilotti Psychiatria Fennica 2021 julkaisussa

Uusi julkaisu osoittaa yhteiskehittämisen edut dynaamisen mielenterveyden hoidon seurantaratkaisun kehittämisessä.


Tampere, Suomi. 2. Marraskuu 2021. Psychiatria Fennicassa julkaistu Letter to Editor- julkaisu nostaa esiin yhteiskehittämisen merkityksen digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä mielenterveyden hoidon tueksi ja esittelee samalla MEDIFIED-pilottiprojektin tuloksia. Julkaisussa käsitellään mielenterveyden hoidon tueksi kehitetyn digitaalisen seurantaratkaisun hyödyllisyyttä ja etuja. Lisäksi julkaisu valottaa ammattilaisten, potilaiden, yritysten ja tutkijoiden välisen yhteiskehittämisen hyötyjä ratkaisun kehittämisen tukena.


Julkaisuun pohjautuen, digitaalisen seurantaratkaisun avulla voidaan luoda arvoa sekä potilaalle että terveydenhuollon ammattilaisille ja edistää mielenterveyden hoitoa. MEDIFIED-pilottiprojektista saadut tulokset antavat viitteitä siitä, että kyseinen ratkaisu voi olla hyödyllinen työkalu mielenterveyden hoidolle.


Julkaisu tuo esiin huolellisen kehittämisen ja validoinnin tärkeyden sekä korostaa ammattilaisten, potilaiden, yritysten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä uusien ratkaisujen luomisessa. Julkaisussa todetaan, että yritysten ja mielenterveyshoitotyön väliseen yhteiskehittämis- ja testaustoimintaan tulisi tulevaisuudessa panostaa riittävin ja tarkoituksenmukaisin resurssein.


"Tämä pilottiprojekti on osoittanut, että yhteiskehittäminen avaa mahdollisuuksia uusien, innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi myös mielenterveyden hoitamisen kontekstissa.", toteaa post doc- tutkija Jenni Konttila. ”Pilottiprojektista saatu positiivinen palaute ja onnistunut yhteiskehittäminen toimivat hyvinä kannustimina tulevalle tutkimukselle, jossa tarkoituksena on tutkia kehitettyä ratkaisua interventiotutkimuksen menetelmin."

Koko julkaisu ilmestyi Psychiatria Fennican 2021 marraskuun numerossa ja on luettavissa täältä.Contact

Jenni Konttila Corresponding author jenni.konttila@oulu.fiMedified Solutions Oy

Medified Solutions Oy tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelun, jossa tekoälyä hyödyntävä sovellus tukee käyttäjän mielenterveyttä sekä mahdollista tietoturvallisen tiedon jakamisen omalle terveydenhuollon ammattilaiselle. Yrityksen tavoitteena on edistää mielenterveyden hoitoa digitaalisella ratkaisulla.


MEDIFIED on kliinisesti validoitu, CE-luokka I lääketieteelliseksi laitteeksi luokiteltu ohjelmistokokonaisuus, joka koostuu potilaille tarkoitetusta mobiilisovelluksesta ja terveydenhuollon ammattilaisen kliinisestä verkkosovelluksesta. Ratkaisua käytetään mielenterveys sairauksien, kuten masennuksen hoidon seurantaan ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Mobiilisovelluksella on tällä hetkellä 1,500 käyttäjää ja ammattilaisen ratkaisua käyttää noin 150 ammattilaista. MEDIFIED-mobiilisovellus on ilmainen ja sen on saatavilla iPhone ja Android laitteisiin. Lisätietoja: www.medified.fi.